ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

เทอร์โบไทโอแม็ก,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ
เทอร์โบไทโอแม็ก

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

สำหรับธาตุอาหาร เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช แบ่งได้เป็น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม หากได้รับไม่เพียงพอ พืชก็เจริญเติบโตและได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และแสดงอาการขาดธาตุอาหารออกมาทางใบนั่นเอง

Read more