โรคหัวใจ ทำบอลลูนบายพาสมา ทานอาหารเสริมอะไรดี

 

โรคหัวใจ ทำบอลลูนบายพาสมา ทานอาหารเสริมอะไรดี

บายพาสหัวใจ (Heart Bypass Surgery) คือ

วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัด

ซึ่งมักใช้ในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจโดนขัดขวาง

Read more