ความสำคัญและประโยชน์ของโบโรแคล แคลเซี่ยม-โบรอน 9:2

ความสำคัญและประโยชน์ของโบโรแคล แคลเซี่ยม-โบรอน 9:2

โบโรแคล ธาตุรอง-เสริม ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงและมีความสำคัญกับพืชในทุก ๆ ส่วนที่พืชขาดไม่ได้ โบโรแคลประกอบด้วย

Read more

โบโรแคล กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โบโรแคล กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โบโรแคล กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โบโรแคล  ประกอบด้วย แคลเซี่ยม 7% ในรูปของแคลเซี่ยมคีเลท และโบรอน 2% เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้ทุกครั้งทีมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ยาป้องกันกำจัดแมลง ยาป้องกันกำจัดเชื้อราเพราะ….

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารพืช เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของพืชช่วงฤดูฝน และช่วงที่พืชเกิดโรค

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารพืช เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของพืช,BOROCALL,โบโรแคล,ปุ๋ยกิฟฟารีน,แคลเซียมพีช,ปุ๋ยเพิ่มความแข็งแรงพืช, กระตุ้นการแตกราก ,ธาตุแคลเซี่ยม,พืชทนแล้ง,ลดปัญหาการร่วงของดอกและผล,ลดปัญหาไส้กลวง
โบโรแคล ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารพืช เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของพืช

การดูแลพืชเพื่อส่งเสริมความแข็งแรง ในช่วงที่พืช เป็นโรค หรือช่วงหน้าฝนและความชื้นในอากาศสูง ในการปลูกพืช การระบาดของศัตรูพืชเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายต่อผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นโรคพืช แมลง และวัชพืช จึงต้องมีการจัดการเพื่อควบคุมการระบาดของศัตรูพืช

Read more

ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน)

 ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน),แคลเซียมพืช,โบโรแคล,โบโร-แคล กิฟฟารีน,ปุ๋ย โบโรแคล,ปุ๋ยที่ทำให้พื้ชแข็งแรง,โบโร-แคล กระตุ้นการแตกราก

ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน)

โบโร-แคล ประกอบด้วย แคลเซียม ในรูปของแคลเซียมคีเลทหรือในรูป (Ca○) 9%และโบรอน 2% เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้สมาชิกใช้ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ยาป้องกันกำจัดแมลง ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา เพราะ………
1. พืชต้องการแคลเซียมทุกระยะการเจริญเติบโต และธาตุแคลเซียม เป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายในพืช หลังจากเป็นส่วนประกอบของเซลล์แล้ว
2. โบโร-แคล กระตุ้นการแตกราก ทำให้รากดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินได้มากขึ้น

Read more