ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

พัฒนาช่อดอกและพัฒนาต้น

  •  ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
  •   ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
  •   ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
  •   ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
  •   มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง

Read more