ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​

เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ

ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

เทอร์โบไทโอแม็ก,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ
เทอร์โบไทโอแม็ก

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

สำหรับธาตุอาหาร เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช แบ่งได้เป็น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม หากได้รับไม่เพียงพอ พืชก็เจริญเติบโตและได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และแสดงอาการขาดธาตุอาหารออกมาทางใบนั่นเอง

Read more