ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน)

 ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน),แคลเซียมพืช,โบโรแคล,โบโร-แคล กิฟฟารีน,ปุ๋ย โบโรแคล,ปุ๋ยที่ทำให้พื้ชแข็งแรง,โบโร-แคล กระตุ้นการแตกราก

ปุ๋ย กิฟฟารีน โบโรแคล (แคลเซี่ยม คีเลท และโบรอน)

โบโร-แคล ประกอบด้วย แคลเซียม ในรูปของแคลเซียมคีเลทหรือในรูป (Ca○) 9%และโบรอน 2% เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้สมาชิกใช้ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ยาป้องกันกำจัดแมลง ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา เพราะ………
1. พืชต้องการแคลเซียมทุกระยะการเจริญเติบโต และธาตุแคลเซียม เป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายในพืช หลังจากเป็นส่วนประกอบของเซลล์แล้ว
2. โบโร-แคล กระตุ้นการแตกราก ทำให้รากดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินได้มากขึ้น

Read more