วิธีการทานแคลเซียมในเด็ก

วิธีการทานแคลเซียมในเด็ก

เด็ก 1-8 ขวบ หรือเด็กเล็ก ต้องการแคลเซียมวันละ 800 มิลลิกรัม มก.ในอาหารสำหรับเด็กมีราว 200 ต่อวัน

จึงขาด 600 มก. เด็กต้องทานนมวันละ 600 ซีซี โดยประมาณว่า..

Read more