แคลซีน กิฟฟารีน แคลเซียมเด็ก เพิ่มส่วนสูง เพิ่มความแข็งแรง

แคลซีน กิฟฟารีน แคลเซียมเด็ก

แคลซีน กิฟฟารีน แคลเซียมเด็ก เพิ่มส่วนสูง เพิ่มความแข็งแรง

การเพิ่มความสูงมีหลายวิธี สิ่งสำคัญคือเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายควบคุ่กัน

โดยทั่วไปคนเราจะหยุดสุงเมื่ออายุประมาณ 21 ปี

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกสูง

Read more

วิตามินเด็ก กิฟฟารีน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

 

วิตามินเด็ก กิฟฟารีน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่เริ่มมีความกังวล เพราะลูกมักไม่ทานอาหารเป็นมื้อ

และบางครั้งก็ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่

เด็กบางคนเล่นซุกซนเพลิดเพลิน มัวแต่ห่วงเล่น ไม่ทานอาหาร

เด็กบางคนไม่ทานผัก เด็กบางคนไม่ทานนม เด็กบางคนไม่ทานผลไม้

Read more