เม็กก้า-ซิงค์ กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

เม็กก้า-ซิงค์ กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

เม็กก้า-ซิงค์ กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

ธาตุสังกะสี  เป้นธาตุอาหารเสริมที่ถูกใช้มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะไม้ผล อายุหลายปี เนื่องจากธาตุสังกะสีในดินถูกดูดยืดโดยปุ๋ยฟอสเฟสที่ถูกใช้ติดต่อกันมานาน  ทำให้สังกะสีในดินถูกตกตะกอน พืชไม่สามารถนำมาใช้ได้ นอกจากไม้ผลแล้ว  พื้นที่ ที่ทำการเกษตรที่ใส่ปุ๋ยเคมีที่ไม่ถูกต้องก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกัน

Read more