เห็ดหลินจือสกัด กิฟฟารีน LING ZHI Extract Capsule

เห็ดหลินจือสกัด กิฟฟารีน

เห็ดหลินจือสกัด กิฟฟารีน LING ZHI Extract Capsule

เห็ดหลินจือหรือเห็ดของจักรพรรดิ์เป็นของหายากที่มีคุณค่าสูง เป็นยอดเห็ดที่ดีที่สุดในหมุ่สมุนไพรจีน โดยสายพันธ์ุที่นิยมและมีสรรพคุณทางยาที่ดีที่สุด คือ สายพันธุ์สีแดงหรือเห็ดหลินจือแดง

Read more