ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร,โกรแม็กซ์ 30-10-10,โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15,โกรแม็กซ์ 10-52-17,โกรแม็กซ์ 6-20-30,โกรแม็กซ์ กล้วยไม้ 20-20-20,โกแม็กซ์ สูตร 3-53-17, ธาตุอาหารหลักกิฟฟารีน, ธาตุอาหารเสริม กิฟฟารีน, ปุ๋ยกิฟฟารีน, ปุ๋ยจับดอก ผลกิฟฟารีน, ปุ๋ยจับใบกิฟฟารีน, ปุ๋ยน้ำหนักกิฟฟารีน, ปุ๋ยสูตรเสมอกิฟฟารีน, ปุ๋ยหลักกิฟฟารีน, ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์กิฟฟารีน, ปุ๋ยเกษตรยุคใหม่ กิฟฟารีน, สารเสริมประสิทธิภาพ กิฟฟารีน, เกษตรกิฟฟารีน, เสริมประสิทธิภาพเคมีเกษตร กิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

โกรแม็กซ์ 30-10-10
“สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด”
● ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
● เหมาะสำหรับระยะแรกของการเติบโต
อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

Read more