เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ผักและผลไม้ สำหรับเด็ก

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ผักและผลไม้ สำหรับเด็ก

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ผักและผลไม้ สำหรับเด็ก

ปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยในวันนี้ นอกจากจะชอบรับประทานอาหารหรือขนมที่มีการปรุงแต่งรสชาติ สีสัน มากด้วยน้ำตาลและไขมัน แต่กลับมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยแล้วยังไม่ชอบรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการรณรงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคเสียใหม่ ให้เด็กไทยหันมาสนใจบริโภคผักกันมากขึ้น

Read more