ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปราศจากฮอร์โมนและสารเร่ง กิฟฟารีนมีคำแนะนำการใช้ มีรายละเอียดชัดเจน

ถ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากำจัดศัตรูพืช

Read more