เป็น ลมพิษ ผื่นคัน บ่อยมาก ทานอาหารเสริมอะไรดี

เป็น ลมพิษ ผื่นคัน บ่อยมาก ทานอาหารเสริมอะไรดี

เป็น ลมพิษ ผื่นคัน บ่อยมาก ทานอาหารเสริมอะไรดี

สาเหตุของโรคลมพิษ ปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคนี้ แต่สันนิษฐานว่าปฏิกิริยาของโรคลมพิษที่เกิดขึ้นกับผิวหนังนั้น น่าจะเกิดจากอาการแพ้สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารบางชนิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด ความร้อน หรือแสงแดด เป็นต้น

Read more