ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยางพารา

ยางพาราอายุ 13 ปี ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เปิดกรีดมาแล้ว 5 ปี

โดยใช้ตัวผสมของกิฟฟารีนเทอโบไทโอแม็ก

Read more