สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม

สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ลักษณะต้นอินทผาลัมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะได้ต้นที่เป็นตัวเมียทั้งหมด ผลผลิตที่ได้จะเยอะ และมีคุณภาพเท่ากันทุกต้น

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วงจินฮวง ออกดอกดี ดอกโตและติดผลดก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วงจินฮวง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วงจินฮวง ออกดอกดี ดอกโตและติดผลดก

ขั้นตอนการดูแลมะม่วงจินฮวง ให้ออกดอกดี ดอกโต ติดผลดก ลูกโตและได้น้ำหนัก มีขั้นตอนดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสละ ลูกโต รสชาติหอมหวาน เมล็ดเล็ก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสละ

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสละ ลูกโต รสชาติหอมหวาน เมล็ดเล็ก

ขั้นตอนการดูแลสละ ให้ผลผลิตลูกโต รสชาติหอมหวาน เมล็ดเล็ก น้ำหนักดี  มีรายละเอียดดังนี้

Read more

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์ ดอกไม่แห้ง ผิวเนียน

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์ ดอกไม่แห้ง ผิวเนียน

การดูแลต้นละมุด  หลังจากเก็บละมุดเรียบร้อยแล้ว ต้องตัดแต่งกิ่ง โดยตัดกิ่งทึบออก ตัดกระโดง และเอากาฝากออก หลังจากนั้นบำรุงต้นด้วยการให้ปุ๋ยทางดิน พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน และให้น้ำทุกวันในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง พ่นยากำจัดแมลงและเชื้อรา ป้องกันสม่ำเสมอ

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย ผลดก ช่อดอกยาว

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย ผลดก ช่อดอกยาว

การปลูก การปลูกพริกไทยให้ใบสวย สีเขียวเข้ม ช่อดอกยาว ติดผลดก เม็ดไม่ห่าง เม็ดโต น้ำหนักดี 

มีวิธีการปลูกคือ…

Read more