สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

คำว่าสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายถึง สารที่ช่วยให้ปุ๋ยทางใบหรือยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ เปียกใบอย่างรวดเร็ว  เกาะติดและช่วยให้ปุ๋ยหรือตัวยานั้น ๆ ถูกดูดซึมผ่านใบพืช  หรือส่วนของลำตันที่มีสีเขียว  สารเสริมประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อพืชมากกว่า น้ำสบู่ แชมพูหรือยาเปียกใบทั่ว ๆ ไป

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส,สารจับใบ,กิฟฟารีน สารจับใบ,สารเสริมประสิทธิภาพกิฟฟารีน,เกรทกรีนกิฟฟารีน,เกรทกรีนพลัสกิฟฟารีน,Great Green Giffarine, Great Green Plus Giffarine,จับใบ กิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน

สารเสริมประสิทธิภาพ คือ

สารที่ช่วยให้ปุ๋ยทางใบ หรือยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ เปียกใบ เกาะติด และช่วยให้ปุ๋ยหรือตัวยานั้นๆ ถูกดูดซึมผ่านใบพืชหรือส่วนของลำต้นอย่างรวดเร็ว สารเสริมประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อพืชมาก

Read more