โรคไต ไตวาย ไตวายเรื้อรัง ไตวายระยะสุดท้าย ไตวายที่จะต้อง ล้างไต ทานอาหารเสริมอะไรดี

โรคไต ไตวาย ไตวายเรื้อรัง ไตวายระยะสุดท้าย ไตวายที่จะต้อง ล้างไต ทานอาหารเสริมอะไรดี,บำรุงไต,อาหารเสริมโรคไต,ดูแลไตด้วยอาหารเสริม

โรคไต ไตวาย ไตวายเรื้อรัง ไตวายระยะสุดท้าย ไตวายที่จะต้อง ล้างไต ทานอาหารเสริมอะไรดี

โรคไตถ้าเป็นระยะแรกๆ บำรุงได้ด้วย เกรปซีอี แอสต้าแซนธิน เห็ดหลินจือ และแก้สาเหตุ ที่ทำให้เป็นโรคไต ถ้ามี เช่น คุมความดัน คุมเบาหวานให้ดีๆ หรือรักษาเก๊าท์

Read more