Fish Oil น้ำมันปลา กิฟฟารีน

Fish Oil น้ำมันปลา กิฟฟารีน,อาหารเสริม กิฟฟารีน,น้ำมันปลา กิฟฟารีน,น้ำมันปลากิฟฟารีน 1000,อาหารเสริมน้ำมันปลา กิฟฟารีน,น้ำมันปลา กิฟฟารีน ประโยชน์,Fish Oil

Fish Oil น้ำมันปลา กิฟฟารีน

น้ำมันปลา  เป็นน้ำมันที่สกัดจากส่วนของเนื้อ หนัง หัวและหางของปลาทะเลน้ำลึกโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว ในน้ำมันปลามีกรดไขมันหลายชนิด แต่ที่สำคัญและมีการนำมาใช้ทางการแพทย์ คือ กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6  ซึ่งเป็น กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

Read more