การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับหอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ เขียวดี

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับหอมแบ่ง

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับหอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ เขียวดี 

          แต่ละฤดูกาล การปลูกหอมแบ่งใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันและมีอาหารเสริมที่แยกเป็นแต่ละชนิด มีผลอย่างมากในการเพิ่มผลผลิต และแก้ปัญหาที่เกิดขี้นกับหอมแบ่งได้ หอมแบ่งปลูกประมาณ 2 ไร่ 1 งาน ปลูกประมาณต้นเดือนสิงหาคม ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของกิฟฟารีนกับหอมแบ่งมา 3 รุ่นแล้ว เริ่มต้นใช้ เจอร์มิเนท  500  ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร คลุกหัวพันธ์ุหอมก่อนปลูก  หลังจากนั้น 2 วันหอมเริ่มงอก สูงประมาณ 2 เซ็นติเมตร หลังจากปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะเริ่มฉีดพ่นปุ๋ย

Read more