ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​ เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

Read more

Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

แว๊กซ์ฟรี ผลิตภัณฑ์ใหม่จากปุ๋ยกิฟฟารีน ลดแรงตึงผิว ไม่ทำลายนวลใบหรือผล ช่วยพืชนำสารเข้าสู่ผิวใบได้อย่างรวดเร็ว

” ดูดซึมเร็ว ช่วยแผ่กระจาย ต้องการระยะปลอดฝนน้อยมาก ตัวช่วยสำหรับเกษตรในหน้าฝนนี้ต้อง “แว็กซ์ฟรี”

Read more