สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

คำว่าสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายถึง สารที่ช่วยให้ปุ๋ยทางใบหรือยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ เปียกใบอย่างรวดเร็ว  เกาะติดและช่วยให้ปุ๋ยหรือตัวยานั้น ๆ ถูกดูดซึมผ่านใบพืช  หรือส่วนของลำตันที่มีสีเขียว  สารเสริมประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อพืชมากกว่า น้ำสบู่ แชมพูหรือยาเปียกใบทั่ว ๆ ไป

Read more