ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแตงโม ลูกโต แข็งแร็ง เนื้อแตงโมสีแดงสด

ปุ๋ย,ปุ่ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแตงโม,ปุ๋ยแตงโม,ปุ่ยแตงโมน้ำหนักดี,ปุ๋ยแตงโมรสหวาน,ปุ๋ยแตงโมลูกเสมอกัน,ปุ๋ยแตงโมเนื้อแดง,เนื้อแน่นไม่เป็นโพรง,ปุ๋ยแตงโมไส้ไม่ล้ม,แตงโม

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแตงโม ลูกโต แข็งแร็ง เนื้อแตงโม สีแดงสด

 

การปลูกแตงโมให้แตงโมลูกดก ลูกโต แข๊งแรง ผิวดี เนื้อแน่น เนื้อแตงโมมีสีแดงสด น้ำหนักดี  โดยให้ปุ๋ยทางดินทางระบบน้ำ ในระยะบำรุงต้นให้ปุ่ยสุตร  16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัม  ผสมกับปุ๋ยสูตร 24-7-7  อัตรา 5 กิโลกรัม  ต่อมาระยะจับดอกแตงโม ใช้ปุ๋ยสูตร  8-24-24  อัตรา 10 กิโลกรัม สุดท้ายระยะบำรุงผลใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21  อัตรา 25 กิโลกรัม  และผสมเทอร์โบไทโอแม็กซ์  อัตรา 300 ซี.ซี.  ต่อน้ำ 200 ลิตร เฉลี่ย 10-15 วันต่อครั้ง

Read more