ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป

การปลูกแคนตาลูปให้ได้น้ำหนักดี เปลือกบาง หวานกรอบ ในช่วงต้นเล็กโตดี ใบหนาใหญ่ ดอกติดสมบูรณ์ ผสมติด ขึ้นลูกได้ดี มีขั้นตอนการดูแลรักษาดังต่อไปนี้

Read more