ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะละกอ ต้นแข็งแร็ง ผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอฮอลแลนด์,ปุ๋ยมะละกอต้นแข็งแรง,ปุ๋ยมะละกอได้น้ำหนักดี,ปุ๋ยมะละกอดอกไม่ร่วง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะละกอ ต้นแข็งแร็ง ผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี

 

การเตรียมแปลงปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

ไถพรวนตากดิน แล้วยกร่องสำหรับปลูก จากนั้นเตรียมหลุมสำหรับลงมะละกอ โดยมีความห่างระหว่างหลุมที่  3  เมตร ส่วนความห่างระหว่างร่อง  2  เมตร สุดท้ายวางสายระบายน้ำหยด

Read more