เทอร์โบแม็ก แร่คานาไรท์จากทะเลสาบเดดซี ประเทศอิสราเอล

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,เทอร์โบแม็ก,ปุ๋ยทางดิน,แร่คานาไรท์ จากทะเลสาบเดดซี,ให้ธาตุโปแตสเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และคลอไรด์,วัตถุจากธรรมชาติ,ปุ๋ยจากประเทศอิสราเอล

เทอร์โบแม็ก แร่คานาไรท์จากทะเลสาบเดดซี ประเทศอิสราเอล

เทอร์โบแม็ก……….แร่คานาไรท์……….ผลิตจากทะเลสาบเดดซี (Dead Sea)……….วัตถุจากธรรมชาติ

Read more