กิฟฟารีน จินเจอร์-ซี สารสกัดจากขิง ผสมผงขิงและวิตามินซี ขิงแคปซูล

กิฟฟารีน จินเจอร์-ซี สารสกัดจากขิง ผสมผงขิงและวิตามินซี ชนิดแคปซูล

ขิง Zingiber officinale Roscoe

• ขิง (Ginger) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Zingiberaceaeมี ชื่อวทิยาศาสตร์คือ Zingiber officinale Roscoe • ขิงมีสรรพคุณเป็นยา

Read more