เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seed) กิฟฟารีน

เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seed)

เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seed) กิฟฟารีน

เรื่องน่ารู้..ของ เมล็ดแฟลกซ์
เรื่องน่ารู้..ของ เมล็ดแฟลกซ์ ไฟโตเอสโตรเจนทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าฮอร์โมนทดแทน ไฟโตเอสโตรเจน คือสารที่ได้จากพืชที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือฮอร์โมนของเพศหญิง

Read more