ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​

เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ

ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ หน่อไม้ฝรั่ง หน่อสมบูรณ์ อวบ เขียว

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ หน่อไม้ฝรั่ง หน่อสมบูรณ์ อวบ เขียว

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ หน่อไม้ฝรั่ง หน่อสมบูรณ์ อวบ เขียว

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้หน่อสมบูรณ์ อวบ เขียว หน่อที่งอ ๆ มีน้อยและมีหน่อให้ได้เก็บตลอด แปลงนี้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3  ไร่ ประมาณ 7,000 ต้น พันธุ์บร็อคอินพรุ๊ฟ เป็นหน่อไม้ฝรั่งผิวสีเขียว สำหรับส่งต่างประเทศ จึงถูกกำหนดในเรื่องคุณภาพ เช่นการสุ่มตรวจเรื่องของสารพิษตกค้างของหน่อไม้ฝรั่ง จึงต้องใช้สารเคมีลดลง

Read more