ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักคะน้า ใบใหญ่เขียว ต้นอวบและมีน้ำหนัก

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักคะน้า,ปุ๋ยผักคะน้า,ปุ๋ยผักคะน้าต้นแข็งแรง,ปุ่ยผักคะน้าใบใหญ่,ปุ๋ยผักคะน้าลำต้นอวบ,ปุ๋ยผักคะน้าน้ำหนักดี,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักคะน้า ใบใหญ่เขียว ต้นอวบและมีน้ำหนัก

 

การปลูกผักคะน้าให้ ใบใหญ่เขียว ใบสวย ต้นอวบ แข็งแรง และมีน้ำหนัก  มีวิธีการดูแลรักษาคือ  ผักคะน้าเป็นพืชที่สามารถกินได้ทั้งส่วนของลำต้นและใบ  ปลูกได้ตลอดทั้งปี  จะได้ราคาดีโดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากโรคและแมลงระบาดในช่วงนี้  ทำให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยและราคาสูง  ดังนั้นเกษตรกรท่านใดสนใจเกี่ยวกับผักคะน้า จึงแนะนำให้ปลูกในช่วงดังกล่าว

Read more