ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ ยางพารา เพิ่มความแข็งแรง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยางพารา

ยางพาราอายุ 13 ปี ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เปิดกรีดมาแล้ว 5 ปี

โดยใช้ตัวผสมของกิฟฟารีนเทอโบไทโอแม็ก

Read more

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยยางพารากิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปราศจากฮอร์โมนและสารเร่ง กิฟฟารีนมีคำแนะนำการใช้ มีรายละเอียดชัดเจน ถ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากำจัดศัตรูพืช และช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ปุ๋ยใส่ยางพารา ของกิฟฟารีน สูตรปุ๋ยที่ใช้ บำรุงต้นยาง และใช้ทาหน้ายาง ตลอดจนเมื่อใช้แล้วคุณภาพของน้ำยางจะข้นและเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางจะสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยทางใบ ที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดินที่มีคุณภาพ เพราะต้นไม้ต้องการธาตุอาหารทั้งทางรากและทางใบ

Read more