EGCG อี จี ซี จี สารสกัดจากชาเขียว กิฟฟารีน

EGCG อี จี ซี จี สารสกัดจากชาเขียว กิฟฟารีน.ชาเขียวกิฟฟารีน, ชาเขียวแคปซูล กิฟฟารีน, มะเร็งกระดูก, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งปอด, มะเร็งปาก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งลำไส้, มะเร็งสมอง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, อีจีซีจี แมกซ์ กิฟฟารีน

EGCG อี จี ซี จี สารสกัดจากชาเขียว กิฟฟารีน

อี จี ซี จี และชาเขียว
ชาเชียว ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมายหลายประการ สาระสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์ (Active Health Component) ของชาเขียวคือ คาเทชิน (Catechins) ซึ่งจะมีปริมาณ 30-40% ของส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสกัดได้จากใบชาเขียวแห้ง 

Read more

ชาเขียว EGCG Maxx กิฟฟารีน สารสกัดจากชาเขียว

ชาเขียว EGCG Maxx กิฟฟารีน สารสกัดจากชาเขียว,ชาเขียวกิฟฟารีน, ชาเขียวแคปซูล กิฟฟารีน, มะเร็งกระดูก, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งปอด, มะเร็งปาก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งลำไส้, มะเร็งสมอง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, อีจีซีจี แมกซ์ กิฟฟารีน

 

ชาเขียว EGCG Maxx กิฟฟารีน สารสกัดจากชาเขียว

งานวิจัยของ  ชาเขียว

– ลดไขมัน
– ลดอุบัติการของโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
– ช่วยโรคข้อรูมาตอยด์
– ลดความเสี่ยง นิ่วในถุงน้ำดี
– ทำลายเซลล์มะเร็ง และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด

Read more