ไขมันทรานส์ คืออะไร

ไขมันทรานส์ คืออะไร

ไขมันทรานส์ คืออะไร

ไขมันทรานส์ คือ ไขมันที่เกิดขึ้นในขบวนการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันเพื่อรักษาไม่ให้น้ำมันหืนง่าย ถ้าเติมได้สมบูรณ์จะไม่มีไขมันทรานส์ ถ้าเติมไม่สมบูรณ์หรือเรียกว่าเติมบางส่วน ก็อาจเกิดไขมันทรานส์. เมื่อเรารับประทานไขมันทรานส์มากไป จะทำให้ไขมันในเลือดสูงและมีโอกาสที่จะเกิดตะกอนในผนังเส้นเลือดได้มาก

Read more