กิฟฟารีน ฟลาโวกลูแคน ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

กิฟฟารีน ฟลาโวกลูแคน ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล

ด้วย…สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์ ผสมการทำงานร่วมกับ

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ,เห็ดไมทาเกะ และเห็ดยามาบูชิทาเกะ

ที่ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Read more