ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับอ้อย,ปุ๋ยอ้อยได้น้ำหนัก,ปุ่ยเพิ่มหน่ออ้อย,อ้อย,กิฟฟารีนลปุ๋ย,เกษตร

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก

การปลูกอ้อยให้โตเร็ว ลำใหญ่ ใบเขียวนาน ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก ต้องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบกับอ้อยร่วมกับการใช้ปุ๋ยทางดิน โดยฉีดพ่นปุ๋ยประมาณ 3 ครั้ง มีการฉีดพ่นที่ตออ้อย 1 ครั้ง เป็นการเพิ่มจำนวนหน่อ  ฉีดพ่นที่ใบอ้อยในระยะต้นอ้อยสูง  30  เซ็นติเมตร  2  ครั้ง

Read more