บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต,ทองแดง,ธาตุอาหารรอง-เสริม,ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยทางใบ,ปุ๋ยใบ,ใบอ่อนบิดเบี้ยว,ลำต้นไม่แข็งแรง,พืชล้มง่าย,ขาดลิกนิน

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

หน้าที่ของทองแดงกับพืช ธาตุทองแดง (Cu) จัดเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด พืชจะให้ผลผลิตต่ำและไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นปกติ

Read more