ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย ใบสวย ช่อดอกยาว ผลดก

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่,พริกไทย,ปุ๋ยพริกไทย,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย,ปุ๋ยพริกไทยช่อดอกยาว,ปุ๋ยพริกไทยติดผลดก,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดไม่ห่าง,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดโต น้ำหนักดี,ปุ๋ยพริก

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย ใบสวย ช่อดอกยาว ผลดก

 

การปลูก

การปลูกพริกไทยให้ใบสวย สีเขียวเข้ม ช่อดอกยาว ติดผลดก เม็ดไม่ห่าง เม็ดโต น้ำหนักดี  มีวิธีการปลูกคือ ต้องเตรียมดินอย่างดี ใช้รถขุดให้ลึกประมาณ 1 เมตรและกวาดหน้าดินบริเวณรอบ ๆ มาใส่หลุมปลูก และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมหมักไว้จากเปลือกมัน ขุยมะพร้าว มุลวัว คลุกเคล้ากับดิน รองก้นหลุม เมื่อเตรียมดินเสร็จ นำต้นพริกไทยมาปลูก เป็นต้นพริกไทยที่มี 5 ข้อ โดยปลูกลงดิน 3 ข้อ  ค้างหนึ่งปลูก 2 ต้น และที่สำคัญต้องรดน้ำให้ชุ่ม  ใช้สายยางรดน้ำ ปลายสายยางเป็นท่อ PVC  กดไปที่ดินรอบต้นพริกไทย  3  จุด  ทำให้ดินแน่น  รัดรากดี  ช่วยให้ต้นพริกไทยไม่ค่อยตายหลังปลูก

Read more