Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

แว๊กซ์ฟรี ผลิตภัณฑ์ใหม่จากปุ๋ยกิฟฟารีน ลดแรงตึงผิว ไม่ทำลายนวลใบหรือผล ช่วยพืชนำสารเข้าสู่ผิวใบได้อย่างรวดเร็ว

” ดูดซึมเร็ว ช่วยแผ่กระจาย ต้องการระยะปลอดฝนน้อยมาก ตัวช่วยสำหรับเกษตรในหน้าฝนนี้ต้อง “แว็กซ์ฟรี”

Read more