ปุ๋ย กิฟฟารีน กับ พริก ต้นแข็งแรง ขั้วเหนียว ดอกไม่ร่วง

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับ พริก ต้นแข็งแรง ขั้วเหนียว ดอกไม่ร่วง,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยกิฟฟารีน พริก

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับ พริก ต้นแข็งแรง ขั้วเหนียว ดอกไม่ร่วง

พริกสวนนี้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนตามคำแนะนำ ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องอากาศหนาว ซึ่งสวนนี้ใช้ผลิตภัณ์กิฟฟารีนครบทุกผลิตภัณฑ์  ทั้งยังมีท็อปเอ็นและเจอร์มิเนทช่วย เมื่อพริกกระทบหนาวทำให้ออกต่อเนื่องและเก็บผลผลิตได้ตลอด

Read more