ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะระ ต้นแข็งแรง ลูกสวย สีเขียวนวล

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะระ ต้นแข็งแรง ลูกสวย สีเขียวนวล

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะระ ต้นแข็งแรง ลูกสวย สีเขียวนวล

ปลูกมะระให้ต้นแข็งแรง ติดดอกสม่ำเสมอ ลูกยาว ตรง  ลูกสวย ผิวไส สีเขียวนวล ขึ้นลายสวย มีวิธีการปลูกและการดูแลรักษาคือ  จะเพาะกล้าและการปลูกระยะห่างประมาณ 3 ศอก  (1.50 เมตร)  การปลูกห่างเพื่อไม่ให้มะระซ้อนกันมาก  ถ้าปลูกถี่ไปจะทำให้โรคและแมลงระบาดได้ง่าย

Read more