ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกล้วยไม้ตัดดอก หน่ออวบใหญ่ ช่อดอกยาว สีสวย

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกล้วยไม้ตัดดอก หน่ออวบใหญ่  ช่อดอกยาว สีสวย บานทน           

 ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกล้วยไม้ตัดดอก หน่ออวบใหญ่  ช่อดอกยาว สีสวย บานทน

ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกให้หน่ออวบใหญ่ แข็งแรง ใบเขียวเป็นมัน ช่อดอกยาว สีสวย บานทน ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกทั้งหมด  3  ไร่  สวนนี้จะปลูกหมุนเวียนกัน เมื่อกล้วยไม้ที่ปลุกเป็นเวลา 3-4 ปี กาบมะพร้าวจะผุ สวนต้องแยกลำวางไว้บนแปลงเพาะ เพื่อให้มีการแตกหน่อใหม่  เมื่อแตกหน่อแล้วก็จะนำไปปลูกบนกาบมะพร้าวเหมือนเดิม  ประมาณ 1 ปี ก็จะตัดดอกได้อีก  ปุ๋ยที่ใช้พ่น  ก็จะดูที่ช่วงการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

Read more