ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ มะเขือเทศ ลูกดก ผิวสวย น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ มะเขือเทศ ลูกดก สวย น้ำหนักดี
มะเขือเทศ ใส่ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับ มะเขือเทศ ลูกดก สวย น้ำหนักดี

ปลูกมะเขือเทศครั้งนี้ทั้งหมด 2 ไร่ ประมาณ 10,000 ต้น รวมแล้วเก็บผลผลิตได้ประมาณ 5 ตัน แต่เสียดายที่ฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อ ทั้งที่ยังได้ราคาดี คือกิโลกรัมละ 12 บาท แต่ก็ถือว่าประทับใจในเรื่องคุณภาพมาก ผลที่ได้คือความแข็งแรงสมบูรณ์ของลำต้น การติดดอกสมบูรณ์ ขั้วเหนียวดี ผิวสวย น้ำหนักดี  Read more