ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

“พัฒนาทุกส่วน”ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต
อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของพืช

โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15
โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของพืช

โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา

Read more