ปุ๋ยกิฟฟารีนกับการทำลำไยออกนอกฤดู

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับลำไยนอกฤดู,ปุ่ยใส่ลำไย,ปุ๋ยลำไยนอกฤดู,ปุ๋ยลำไยลูกใหญ่,

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับการทำลำไยออกนอกฤดู

การทำให้ลำไยออกนอกฤดูส่วนมากจะเริ่มราดสารช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เก็บเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่น่าทำ ลำไยออกดอกดี และการลงทุนในการดูแลต่ำ ลำไยโตดี ลำไยโตในช่วงมีฝน ราคาพอใช้ได้ ช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน เก็บเดือนมกราคม-มีนาคม ช่วงนี้ทำยาก เนื่องจากฝนตกชุก ในช่วงราดสารและการลงทุนสูง ลำไยลูกไม่ค่อยโต เนื่องจากลำไยมีการพัฒนาของลูกในฤดูหนาว ราคาดี

Read more