ปุ๋ยกิฟฟารีนกับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว ขึ้นพูสวย รสชาติหอมหวาน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว ขึ้นพูสวย รสชาติหอมหวาน    
ปุ๋ยกิฟฟารีนกับทุเรียน

  ปุ๋ยกิฟฟารีนกับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว ขึ้นพูสวย รสชาติหอมหวาน           

ปลูกทุเรียนหมอนทอง ประมาณ 60 ต้น อายุ 15-20 ปี  (6*8)  (ระหว่างต้น * ระหว่างแถว) สวนทุเรียนออกตามธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารบังคับการออกดอก

Read more