ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักกาดขาวปลี ผักโตเร็ว กาบใบหนา ห่อหัวเร็ว หัวแน่น น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักกาดขาวปลี ผักโตเร็ว กาบใบหนา ห่อหัวเร็ว หัวแน่น น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักกาดขาวปลี ผักโตเร็ว กาบใบหนา ห่อหัวเร็ว หัวแน่น น้ำหนักดี

แปลงผักกาดขาวปลี เกษตรกรทำกันเกือบร้อยไร่ ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีนเต็มสูตร ผลที่ได้คือ ผักโตเร็ว กาบใบหนา ห่อหัวเร็ว หัวแน่น น้ำหนักดี ส่วนแปลงนี้ทำประมาณ  46  ไร่ แปลงผักสวยมาก ผักห่อหัวแน่นดี แถมในแปลงผักยังปลูกมะเขือเทศแซมด้วย แบบว่าเก็บผักแล้วมะเขือเทศออกดอกตามเลย

Read more