สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

การให้ปุ๋ยสำหรับพืชผัก  ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว

ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

“การใช้โดรนพ่นปุ๋ย กิฟฟารีนเรามีสูตร”
..แจกสูตรการให้ปุ๋ยในอ้อยโดยใช้โดรนเกษตร..
ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง วิธีการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง กับการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

มันฝรั่งแปลงนี้ปลูกในแปลงนาข้าว ปลูกพันธุ์แอตแลนติก และพันธุ์สปุนต้า เริ่มปลูกด้วยการยกร่องสูง 25 เซ็นติเมตร ระหว่างนี้ใช้ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ผสมกับสูตร

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคนเริ่มหันมาสนใจ และปลูกพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ บอนสี หรือไม้ด่างต่าง ๆ กันมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์ยุคใหม่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับกุหลาบ ต้นสมบูรณ์ ก้านดอกใหญ่ ทรงดอกดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับกุหลาบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับกุหลาบ ต้นสมบูรณ์ ก้านดอกใหญ่ ทรงดอกดี

การเตรียมดิน พ่นปุ๋ยปรับสภาพดิน และใช้เชื้อราคุมราที่ดิน พ่นประมาณเดือนละครั้ง

Read more

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

บลูคีเลต คือ ทองแดง

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

หน้าที่ของทองแดงกับพืช ธาตุทองแดง (Cu) จัดเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด พืชจะให้ผลผลิตต่ำและไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นปกติ

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักกุยช่าย ลำต้นอวบใหญ่ ใบใหญ่ยาว

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักกุยช่าย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักกุยช่าย ลำต้นอวบใหญ่ ใบใหญ่ยาว

การจัดการผักกุยช่่าย ให้ได้ผักกอใหญ่ สมบูรณ์ ในแปลงปลูกหลายระยะ ทำให้สามารถตัดผักกุยช่ายส่งตลาดได้ตลอดปี Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ต้นใบสมบูรณ์ น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ต้นใบสมบูรณ์ น้ำหนักดี

วิธีการปลูกสับปะรด ให้ ต้น ใบ และผลสมบูรณ์ ผลสวย ผิวไม่ค่อยช้ำ เปลือกแข็ง ผลสุก รสชาติหวานอร่อย  เริ่มต้นตั้งแต่แรกคือ นำมาฉีดพ่นหน่อสับปะรดที่ไม่ได้มีการคัดหน่อ ด้วยผลิตภัณฑ์เร่งรากต่อน้ำ 20 ลิตรดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อปเอ็น 30-0-0 ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อปเอ็น 30-0-0

ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อปเอ็น 30-0-0

ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนกับพืช  ท็อปเอ็น (30-0-0) คือ เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เทสเซน เดอร์โล เคอร์เลย์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

Read more