ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวตอสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวตอสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องราวการทำนาอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “ข้าวตอสอง” ซึ่งในโซนแถวอยุทธยา เกษตรกรจะทำนาปีละ 3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่นาปีจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นช่วงที่น้ำจะเริ่มท่วมพื้นที่นา

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสวนสตรอเบอร์รี่ ต้นแข็งแรง สีสวย รสชาติดี

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสตรอเบอร์รี่,ปุ๋ยใบ,การปลูกสตรอเบอร์รี่,บำ รุ ง สต อ เบ อ รี่,ฮอร์โมน สต อ เบ อ รี่,การกระตุ้นดอกสตอเบอรี่,ต้นสตอเบอรี่,วิธีเร่งดอกสตอเบอรี่

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสวนสตรอเบอร์รี่ ต้นแข็งแรง สีสวย รสชาติดี

การจัดการดูแลสวนสตรอเบอร์รี่ ให้ต้นแข็งแรง ต้นใหญ่ ใบสมบูรณ์ ผลโต  น้ำหนักดี สีสวย รสชาติดี หวานกรอบ  วิธีการคือ ซื้อต้นชำถุงเล็ก ต้นทุนประมาณ 3 บาท ย้ายมาปลูกในแปลงที่เตรียมยกร่องทำแปลงไว้ ปลูกประมาณเดือนสิงหาคม จะเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ย้ายปลูกประมาณ 5 วัน

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับส้มสายน้ำผึ้ง รากแข็งแรง ดอกผลไม่ร่วง

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับส้มสายน้ำผึ้ง,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ,ปุ๋ยส้มเขียวหวาน,ปุ๋ยส้ม,เกษตรยุคใหม่,การปลูกส้มสายน้ำผึ้ง,การดูแลรักษาส้ม,ปลูกส้มเขียวหวาน,พันธุ์ส้มเขียวหวาน,ส้มออกเดือนไหน,ส้มสายน้ำผึ้ง,ยา พ่น ส้ม เขียวหวาน

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับส้มสายน้ำผึ้ง รากแข็งแรง ดอกผลไม่ร่วง

 

การดูแลรักษาส้มสายน้ำผึ้ง ให้ระบบรากแข็งแรง ใบและต้นสมบูรณ์ ดอกผลไม่ค่อยร่วง ผิวส้มเกลี้ยงสวย ผลโต สีสวย น่ารับประทาน มีวิธีการปลูกคือ จะปลูกส้มห่าง พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 10 ไร่ ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเพียง 350 ต้น ส่วนวิธีการให้ปุ๋ยให้ได้ผลผลิตดี โดยใช้ผสมปุ๋ยต่อถังน้ำ  200  ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน มีดังนี้

Read more

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ผู้ชำนาญการของบริษัทกิฟฟารีน มีคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน กับนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มอย่างน่าพอใจ มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ดังนี้

Read more