ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวโพด รากเยอะ ต้นแข็งแรง น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวโพด รากเยอะ ต้นแข็งแรง  น้ำหนักดี,ปุ๋ยข้าวโพด,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยข้าวโพดรากเยอะ,ปุ๋ยข้าวโพดทนแล้ง,ปุ๋ยข้าวโพดสีสวยเมล็ดแดง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวโพด รากเยอะ ต้นแข็งแรง  น้ำหนักดี

การปลูกข้าวโพดให้รากเยอะ ลำต้นแข็งแรง เมล็ดแดง สีสวย น้ำหนักดี มีวิธีการดูแลรักษาคือ  ข้าวโพดแปลงนี้ปลูกทั้งหมด 30 ไร่ ได้ผลผลิตไป 35 ตันเป็นข้าวโพดติดแล้ง   ซึ่งข้าวโพดติดแล้งโดยปกติผลผลิตจะได้ไม่เกิน  400-500  กิโลกรัมต่อไร่ โดยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทั้งหมด 4 รอบ โดยใช้ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 เพิ่มน้ำหนัก และลดปริมาณปุ๋ยทางดินได้มาก  ปกติแล้วปุ๋ยทางดินพื้นที่ 30 ไร่ ใช้ไป 30 กระสอบ เป็นต้นทุนที่สุงมาก ปีนี้จึงลดลงเหลือแค่ 14 กระสอบ

Read more