เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง จากผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน

เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง

เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง จากผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน

เริ่มเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่ประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูร้อน

สภาพอากาศอุณหภูมิจะสูงขึ้น มีแดดร้อนจัดและมีลมร้อนมาเป็นระยะ

Read more

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป Giffarine Fertilizer

การเตรียมแปลงปลูก การเพาะกล้า อันดับแรก ไถตากหน้าดิน 1 อาทิตย์ และยกร่องความก้วาง 1 เมตร สูงประมาณ 15 เซ็นติเมตร รองพื้นด้วย

Read more

เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 1)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก

เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 1)

แปลงนี้ทำสารบังคับออกดอกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (ทำให้ออกต้นฤดู)

Read more

สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม

สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ลักษณะต้นอินทผาลัมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะได้ต้นที่เป็นตัวเมียทั้งหมด ผลผลิตที่ได้จะเยอะ และมีคุณภาพเท่ากันทุกต้น

Read more

ตัวช่วยเพิ่มความเขียว เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน

ตัวช่วยเพิ่มความเขียว เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

ลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูฝน และอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่หลายสวน

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคนเริ่มหันมาสนใจ และปลูกพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ บอนสี หรือไม้ด่างต่าง ๆ กันมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์ยุคใหม่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

Read more

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพืชล้มลุก

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพืชล้มลุก

ช่วงเดือนที่ผ่านมาหลาย ๆ พื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างมาก
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน มะยงชิด กับการใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยกิฟฟารีน มะยงชิด

ปุ๋ยกิฟฟารีน มะยงชิด กับการใส่ปุ๋ย

การดูแลรักษามะยงชิด ให้มีการโต อย่างสม่ำเสมอ เท่ากันทุกผล เปอร์เซ็นต์ลูกใหญ่เพิ่มขึ้น ลูกทรงสวยงามและยาว สีของผิวสวยงาม มีวิธีการดูแลดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ อินทผาลัม Giffarine Fertilizer and Dates

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ อินทผาลัม, Giffarine Fertilizer and Dates

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ อินทผาลัม Giffarine Fertilizer and Dates

วิธีดูแลต้นอินทผาลัม ให้ช่อใหญ่ ได้น้ำหนัก รสชาติหวานฉ่ำ กรอบ สีสวย ผลโตเสมอ ติดผลดก ขั้วเหนียว มีวิธีการดูแลดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​

เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ

ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

Read more